PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายการ
วัน-เวลา
รับสมัคร (Download ใบสมัคร) วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 17  กันยายน 2560
สมัครด้วยตัวเอง ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
สมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดสมัครทางไปรษณีย์ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
สอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

รายงานตัว/ลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 27 และ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เรียนปรับพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
วันเสาร์ที่ 2 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

 

 

 

Last Updated (Thursday, 25 May 2017 13:30)