PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 15 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2559

รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร(Download ใบสมัคร) วันจันทร์ที่ 12  กันยายน 2559 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 6  พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2559
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 12  พฤศจิกายน  2559
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 16  พฤศจิกายน 2559
รายงานตัว/ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 18 และ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
เรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
และ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560

Last Updated (Thursday, 13 October 2016 08:46)