PostHeaderIcon หน้าหลัก

Laughingปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รุ่นที่19 (รอบแรก)

Downloadใบสมัคร

 

 

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 19 (รอบสอง)

เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 1 กรกฏาคม – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันรายงานและลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20  และวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ปฐมนิเทศนิสิต วันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน 2563

เรียนปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

เปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วิธีการรับสมัครทางไปรษณีย์

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม

2.เอกสารประกอบการสมัคร ลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3.ค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชี เลขที่ 374-1-69238-7 ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สืบพงศกร

4.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมใบโอนเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์

เรียน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900


Smileวิชากฎหมายเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้สอน ผู้พิพากษาสุรจิตร ศรีบุญมา คลิปที่1

Smileวิชากฎหมายเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้สอน ผู้พิพากษาสุรจิตร ศรีบุญมา คลิปที่2

 

รายการข่าวดีประเทศไทย สทท ช่อง 11วิดิทัศน์เกี่ยวกับ โครงการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

Smileกำหนดการเปิด-ปิด การให้บริการ

Smileสถานที่ที่ทำการ ชั้น 1 ห้อง EC 1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Smile ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เครื่องถ่ายเอกสาร


 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------

Last Updated (Thursday, 23 July 2020 13:59)