PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสุดท้าย)

รายการ
วัน-เวลา
รับสมัคร (Download ใบสมัคร) ตั้งแต่วันนี้1 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 15  ตุลาคม 2560
สมัครด้วยตัวเอง ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

รายงานตัว/ลงทะเบียน

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เรียนปรับพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
วันเสาร์ที่ 2 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

 

รับสมัครผู้จบปริญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันจันทร์ - วันศุกร์      เปิดเวลา 8.30 - 20.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดเวลา 8.30 - 16.00 น.

ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ

สถานที่รับสมัคร

ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร 02-562-0233 , 02-942-8525 , 02-942-8046 , 02-940-6343 ต่อ 401-402

Last Updated (Saturday, 30 September 2017 16:48)